เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 134 วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

>> วันนี้ (13 ตุลาคม 2565) ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้นำผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากนั้นประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง
>> ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
*ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
*งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121