เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 306 วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

>> เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
** ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน **
>> การแต่งกาย <<
1.ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
2.ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
3.องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
4.กลุ่มพลังมวลชน องค์กร ภาคีและประชาชน ชุดผ้าไหมโทนสีชมพู

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
www.umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121