นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 268 วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

>> วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุง ยังชีพพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2 ถุง แจกจ่ายแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ และหมู่ที่ 7 บ้านเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในน้ำพระทัย ทั้งสองพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระเมตตา และทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
*ภาพ : นฤเทพ พรหมเทศน์
*ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
*งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121