เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 146 วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

⭐️???? วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2565 ) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายเรวัต ตันตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจบุรี นำโดยนายรัฐธิพงศ์ จรัสปิติพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ตัวแทนกลุ่มอาชีพ จำนวน 79 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย เรียนรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาท และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
????ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121