เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 170 วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

>> วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.30 น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร ภาคี เครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 นำโดยนายธวัชชัย พัฒนปาลี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ประธานคณะกรรมการ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
คัดเลือกองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด) โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้นำเสนอผลงานเครือข่ายด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประเภทองค์กรดีเด่น ซึ่งมีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนด้านผู้สูงอายุที่ผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์) โครงการอาสาปันสุข คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน โครงการคนมีผญ๋า ภูมิปัญญาของคนดีล้านนา โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Caer) เป็นต้น
>> ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับภาคีเครือข่ายในการที่จะร่วมพัฒนางานด้านผู้สูงอายุให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานด้านผู้สูงต่อไป

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
**ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121