เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล และแสดงความยินดีแก่ “สตรีดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ประจำปี 2566 ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจการประกวด "สตรีงาม ศรีอุโมงค์"

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 128 วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล 
และแสดงความยินดีแก่ “สตรีดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ประจำปี 2566 
ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจการประกวด

เทศบาลตำบลอุโมงค์
ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล
และแสดงความยินดีแก่ “สตรีดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”
ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจการประกวด "สตรีงาม ศรีอุโมงค์"
ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ข้างลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์
ภายใต้โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ประจำงบประมาณ 2566

** กำหนดการ **
17.00- 17.30 น. ลงทะเบียน
17.30– 18.00 น. ช่างฟ้อนเล็บทุกหมู่บ้าน พร้อมกัน ณ บริเวณงาน
18.10 – 18.20 น.พิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566
18.20 – 18.40 น.พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และตั้งตนอยู่ในความดีงาม
18.40 – 19.00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม (ฟ้อนเล็บ)เพื่อแสดงศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์
19.00 – 21.00 น.การประกวดสตรีงาม ศรีอุโมงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 9234 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121