เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 83 วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

>> วันนี้ (18 มีนาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงวางรากฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
>> การจัดงานวันท้องถิ่นไทยของจังหวัดลำพูน ในปีนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำบัดสุข” ให้กับประชาชน ที่มีการพัฒนามาโดยลำดับ สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น สนองปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำหลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121