รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)

ผู้เขียน : งานงบประมาณ เข้าชม : 26 วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)