เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 207 วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์

>> วันนี้ (31 มีนาคม 2566) ที่ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ และมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย โดยมีนางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสมาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ
>> เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป และในปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 74 คน มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์จำนวน 23 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจตนเอง อีกทั้งเป็นขวัญ และกำลังใจให้เด็กนักเรียนระดับที่สูงขึ้น ให้เด็กนักเรียนรัก และผูกพันกับสถานศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม และทราบถึงแนวทางการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต ต่อไป.-

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
** ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121
➡️ โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด ตามลิ้งนี้ครับ ⬇️
https://drive.google.com/.../1tG_Eun_rBE8G_F9d-o...