เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 368 วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ

>> วันนี้ ( 24 เมษายน 2566 ) เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกอบพิธีสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญถวายภัตตาหาร พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
>> โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ความรู้แนวคิดในการปฏิบัติงานบริการที่ดีต่อประชาชน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้เป็นต้น .-

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121