ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ผู้เขียน : เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ เข้าชม : 20 วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2566 ไฟล์ : ดาวโหลด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ