เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 1597 วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

>> วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอุโมงค์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอุโมงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ และองค์กรตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน เพื่อให้การสนับสนุน และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
>> โดยมีขอบเขตตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในสถานบริการ และในชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.สนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองของผู้บริโภคทั้งในสถานบริการ และในชุมชน อย่างต่อเนื่อง 3.ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความรู้ และ 4.สร้างและสนับสนุนเครือข่ายการเฝ้าระวังอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
แหล่งข่าว : กองสาธารณสุข อุโมงค์Walika Sine
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121