เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 277 วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

>> เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิติพัฒน์ ธนินพิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นางสาวนัชชา บุญประมวล ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลอุโมงค์ และผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลัง และมอบผ้าอ้อม “ โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” ในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ตามผลการประเมินหรือข้อบงชี้ทางการแพทย์ ได้รับการดูแลและเข้าบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
>> ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลอุโมงค์ จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ภายใต้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยดำเนินการ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 พื้นที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
????แหล่งข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอุโมงค์
✍️ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
???? หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121