เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 (ด้านมาตรการองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 218 วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 (ด้านมาตรการองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

>> วันนี้ (28 สิงหาคม 2566 ) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนางจุฑามาศ หวลอ่อน หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ สิบเอกทรรศพงษ์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 (ด้านมาตรการองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ
>> ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด ประจำปี 2565 และ ปี 2566 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้คณะทำงานประเมินหน่วยงานราชการดีเด่นในการดำเนินงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2566 คัดเลือกสถานที่ราชการในระดับจังหวัด สถานที่ราชการในระดับอำเภอ สถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สถาบันเอกชน อาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองถิ่นจังหวัดลำพูนคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน คณะทำงานโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน คัดเลือกสถานประกอบการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการยกย่องการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
*ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121