ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 286 วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน