รวมมติ ก.ท.จ. ลำพูน

ที่ รายการ เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
1
ขอแจ้งมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 [เอกสารแนบ1] 18 ธันวาคม 2563
2
[เอกสารแนบ1] 7 ธันวาคม 2563
3
ผลการคัดเลือกกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน [เอกสารแนบ1] 7 ธันวาคม 2563
4
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 24 พฤศจิกายน 2563
5
ขอแจ้งมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 28 ตุลาคม 2563
6
ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 29 กันยายน 2563
7
สรุปมติ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 31 สิงหาคม 2563
8
ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 30 กรกฎาคม 2563
9
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 29 มิถุนายน 2563
10
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 27 พฤษภาคม 2563
11
แจ้งสรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 [เอกสารแนบ1] 13 พฤษภาคม 2563
12
แจ้งสรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 [เอกสารแนบ1] 1 พฤษภาคม 2563
13
แจ้งสรุป มติ ก.ท.จ.ลำพูน และ ก.อบต.ลำพูน [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 28 เมษายน 2563
14
ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 (เพิ่มเติม) [เอกสารแนบ1] 31 มีนาคม 2563
15
ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 30 มีนาคม 2563
16
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 [เอกสารแนบ1] 3 มีนาคม 2563
17
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 24 กุมภาพันธ์ 2563
18
[เอกสารแนบ1] 3 กุมภาพันธ์ 2563
19
ขอแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน และมติ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 28 มกราคม 2563
20
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 [เอกสารแนบ1] 7 มกราคม 2563
21
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 [เอกสารแนบ1] 27 ธันวาคม 2562
22
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 26 ธันวาคม 2562
23
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 27 พฤศจิกายน 2562
24
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 15 พฤศจิกายน 2562
25
[เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 7 พฤศจิกายน 2562
26
สรุปมติ ก.ท.จ.ลำพูน และก.อบต.จ.ลำพูน ครั้งที่ 9/62 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 30 กันยายน 2562