Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประเภท : งานอบรม
เรื่อง : ความรู้จาก หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ผู้เขียน :รัชนี ศรีธิหล้า
วันที่ประกาศ : 2013-01-24
 
     จากการที่ข้าพเจ้า นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับอนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน(ซอยคลองหลวง 8) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี ระหว่างวันที่ 7 – 18 มกราคม 2556 ซึ่งข้าพเจ้า ได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ เผยแพร่ให้ พี่-น้อง และเพื่อนพนักงานเทศบาล ทุกท่านที่สนใจ ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่1