สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

และประชาชนทุกหมู่เหล่า