การดำเนินงานและสถิติทะเบียนราษฏร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9556,82912,784
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,118
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย4913
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย224
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า202646
7จำนวนคนที่ย้ายออก152035
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน26
9จำนวนบ้านใหม่ 6
10ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 189
11คำร้องทั่วไป 101
รวม 140

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม