การดำเนินงานและสถิติทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9486,83812,786
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,105
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย6511
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย314
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า242549
7จำนวนคนที่ย้ายออก151328
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน23
9จำนวนบ้านใหม่ 7
10ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 5510
11คำร้องทั่วไป 022
108

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม