บรรยากาศการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งตำบลอุโมงค์ เป็นไปด้วยความคึกคัก คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้ารับหีบบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

… วันนี้ (27 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่ รับหีบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ พันตำรวจโทจำรัส โพธิยอด กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ มาร่วมสังเกตการณ์ และดูแลความเรียบร้อยของการรับหีบบัตร และอุปกรณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ มีประธานหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ได้มารับหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนน เพื่อนำไปติดตั้งที่คูหาเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของตนเอง บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ให้กับทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับทราบ ซึ่งในการรับหีบบัตรและอุปกรณ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด.

ภาพ / ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม