รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดมาเป็นวันที่ 2 วันนี้มีผู้มารับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพิ่ม 1 กลุ่ม อิสระ 1 คน

วันนี้ (9 ก.พ.64) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลอุโมงค์ ได้จัดให้เป็นสถานที่สำหรับรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งได้เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ซึ่งในวันนี้ (9 ก.พ.64)ได้มีผู้มารับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มาสมัครเพิ่ม อีก 1 กลุ่ม คือ กลุ่มของนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ อดีต สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดลำพูน โดยใช้ชื่อกลุ่มเฮาฮักอุโมงค์ และอีก 1 อิสระ ได้แก่นายไอศูรย์ กันทะวงค์ ส่วนบรรยายในการรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบง่าย สรุปจนถึงวันนี้ มีผู้รับสมัครรับลือกตั้งนายกฯแล้ว 4 ราย คือ หมายเลข 1 ดร.ชวิน คำบุญเรือง หมายเลข 2 นายประยูร บุญธรรม หมายเลข 3 นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ และหมายเลข 4 นายไอศูรย์ กันทะวงค์


สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
** ข้อมูล ณ เวลา 14.00 น.วันที่ 9 ก.พ.64 **

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม