รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน เมษายน 2566

จำนวนประชากร ชาย 5,933 คน หญิง 6,814 คน รวม 12,747 คน จำนวนบ้าน 6,148 หลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1แจ้งเกิด0
2แจ้งตาย358
3แจ้งจำหน่ายตาย112
4แจ้งคนที่ย้ายเข้า142337
5แจ้งย้ายออก121022
6แจ้งการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน19
7แจ้งขอออกเลขที่บ้านใหม่ 8
8แจ้งขอคัดรับรองรายการต่างๆ 448
9แจ้งคำร้องทั่วไป213
รวม 107
ติดต่อสอบถาม