รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน มีนาคม 2566

จำนวนประชากร ชาย 5,933 คน หญิง 6,805 คน รวม 12,738 คน จำนวนบ้าน 6,142 หลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1แจ้งเกิด0
2แจ้งตาย314
3แจ้งจำหน่ายตาย426
4แจ้งคนที่ย้ายเข้า193049
5แจ้งย้ายออก293356
6แจ้งการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน19
7แจ้งขอออกเลขที่บ้านใหม่ 12
8แจ้งขอคัดรับรองรายการต่างๆ 8816
9แจ้งคำร้องทั่วไป437
รวม 169
ติดต่อสอบถาม