รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9566,83412,790
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,115
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย4610
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย224
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า272542
7จำนวนคนที่ย้ายออก141125
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน31
9จำนวนบ้านใหม่ 11
10ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 347
11คำร้องทั่วไป 022
รวม 132

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถาม