รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน พฤษภาคม 2566

จำนวนประชากร ชาย 5,935 คน หญิง 6,805 คน รวม 12,740 คน จำนวนบ้าน 6,152 หลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1แจ้งเกิด0
2แจ้งตาย3710
3แจ้งจำหน่ายตาย112
4แจ้งคนที่ย้ายเข้า232851
5แจ้งย้ายออก182442
6แจ้งการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน28
7แจ้งขอออกเลขที่บ้านใหม่ 6
8แจ้งขอคัดรับรองรายการต่างๆ 268
9แจ้งคำร้องทั่วไป33
รวม 150
ติดต่อสอบถาม