รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน มิถุนายน 2566

จำนวนประชากร ชาย 5,926 คน หญิง 6,801 คน รวม 12,727 คน จำนวนบ้าน 6,156 หลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1แจ้งเกิด0
2แจ้งตาย5611
3แจ้งจำหน่ายตาย516
4แจ้งคนที่ย้ายเข้า202242
5แจ้งย้ายออก222042
6แจ้งการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน40
7แจ้งขอออกเลขที่บ้านใหม่ 6
8แจ้งขอคัดรับรองรายการต่างๆ 459
9แจ้งคำร้องทั่วไป336
รวม 162
ติดต่อสอบถาม