ลดค่าใช้จ่ายในงานศพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลอุโมงค์

… รูปแบบของการจัดงานศพในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากถึงแม้จะมีการอนุรักษ์ฮีตฮอยของล้านนา ซึ่งเป็นจารีตดั้งเดิมเอาไว้ แต่รูปแบบของการจัดเลี้ยงผู้มาเข้าร่วมงานเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะค่านิยมในการเลี้ยงสุรา การจัดเลี้ยงผู้มาเข้าร่วมงานกันอย่างฟุ่มเฟือยเกินพอดี เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพที่สูงมาก เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้เห็นสภาพปัญหาของชุมชนหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างขาดการเหลียวแล ขาดการรณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภาวะเศรษฐกิจภายในครัวเรือนย่ำแย่ลง จึงได้ร่วมกับแกนนำชุมชน พยายามผลักดันให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในงานศพโดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
1. อาหาร อาหารสำหรับเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานขอเป็นอาหารแบบจานเดียว หรือ บุฟเฟต์ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารจากในท้องถิ่นโดยให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนเป็นผู้ประกอบอาหาร
2. ปราสาทและโลง ใช้วัสดุโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์มาทำเป็นปราสาทที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมชุมชน และรณรงค์ให้ใช้โลงทอง เช่น ชุมชนหมู่ที่ 6 มีการใช้โลงทองแทนปราสาท
3. พิธีกรรม ให้พระสงฆ์และมัคทายกในพื้นที่ช่วยแนะนำการจัดเตรียม
3.1 ตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลพอสมควร ไม่นานเกินไป ยกเว้นกรณีพิเศษ ยังไม่พร้อมที่จะฌาปนกิจ ไม่เผาศพในวันเก้าก๋อง และ วันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ถ้ามีระยะเวลานาน แนะนำให้เจ้าภาพปิดศพไว้ก่อน
3.2 จำนวนพระที่นิมนต์มาดำเนินการประกอบพิธี คืนที่ตั้งศพวันปกติไม่ควรเกิน 4 รูป วันทำพิธีเผาศพไม่ควรเกิน 8 รูป
3.3 จำนวนผ้าบังสุกุล ไม่ควรเกิน 3 รอบ และคณะกรรมการ มัคทายกให้คำชี้แนะในการบูชา
3.4 เครื่องไทยทาน (สังฆ์) ควรจัดหาสิ่งของมาทำเอง และ ให้มีปริมาณหรือขนาดที่พอสมควรซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนหลายชนิด ส่วนภาชนะสำหรับใส่เครื่องไทยทาน ควรเป็นภาชนะที่ทำขึ้นมาเอง เช่น ตะกร้าจักรสาน และก๋วยตีนช้าง กัณฑ์สวดใช้กรวยดอกไม้พร้อมปัจจัย
3.5 ปัจจัยการทำบุญ (ยอดสังฆ์) ให้อยู่ในเกณฑ์ตามความเหมาะสม
4. น้ำและเครื่องดื่ม งดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และเลี้ยงน้ำดื่ม หรือ น้ำเปล่าแก่ผู้มาร่วมงาน รวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่สุสาน
5. อื่น ๆ ห้ามเล่นการพนัน และการจับฉลากชิงโชค เพื่อชิงของรางวัล หรือ เงินสด ไม่จุดดอกไม้ไฟในเวลากลางคืน และ ในการเผาศพที่สุสานที่เสียงดังจนเกินไป งดแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงาน (แล้วแต่เจ้าภาพ) รณรงค์เชิญชวนให้ใช้ต้นไม้ ดอกไม้ พร้อมปลูกมาประดับแทนดอกไม้สดบริเวณปราสาทควรนำดอกไม้ ต้นไม้ พร้อมปลูกมาประดับแทนดอกไม้สดบริเวณปราสาท ใช้ดอกไม้จันทน์แทนการจุดธูป เพื่อลดโลกร้อนและป้องกันโรคมะเร็งปอด

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม