สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ลงนามถวายพระพร