หน้าแรก2

ข่าวเด่นเทศบาล
สายตรงนายก

ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
สายด่วนนายกเทศมนตรี
09-3139-9273


ข่าวเด่นเทศบาล

ข่าวเด่นเทศบาล

สื่อสังคมออนไลน์

กระดานสนทนา

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์


234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : Umongcity@hotmail.com

โทรศัพท์ 0-5398-3234
โทรสาร 0-5398-3234

จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 124


ติดต่อสอบถาม