เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

… วันนี้ (17 มีนาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ณ องค์การตลาด (ตลาดกลางป่าเห็ว) และภายในชุมชน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของเทศบาล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อห้ามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเลือกตั้ง
… สำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ ทาง https://www.umongcity.go.th/umongelection หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 -5398 – 3234 ต่อ 110
… จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวตำบลอุโมงค์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อในทะเบียน

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : Parmote Sankhot
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม