เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

… วันนี้ ( 30 มี.ค.64 )เวลา 15.00 น.ที่ ลานอุโบสถวัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจิตอาสาในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดใบไม้ ทำความสะอาดลานรอบอุโบสถวัดป่าเห็ว ในกิจกรรม “ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาด ให้บริเวณวัดให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม