โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จำนวน 110 คน ที่มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน .ทางศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน หวังว่าน้องๆนักเรียนจะได้รับความสนุกจากกิจกรรม ความรู้ และประสบการณ์จาก วิทยากรศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน นำไปต่อยอดและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม