โรงเรียนบ้านหล่ายท่า

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหล่ายท่า จำนวน 69 คน ที่มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน

เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์จาก วิทยากรและกิจกรรมจากศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ไปประยุกต์ใช้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม