ทำเนียบนายกเทศมนตรี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

1. นายสุรชาติ มงคล 25 พ.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542
2. นายขยัน วิพรหมชัย 26 พ.ย. 2542 – 26 พ.ย. 2546
3. นายขยัน วิพรหมชัย1 ก.พ. 2547 – 9 พ.ย. 2550
4. นายชวิน คำบุญเรือง6 ม.ค. 2551 – 5 ม.ค. 2555
5. นายขยัน วิพรหมชัย19 ก.พ. 2555 – 1 ก.พ. 2561
6. นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์28 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม