สายตรงปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุโมค์

[forminator_form id=”2435″]

*โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทร และอิเมล์ ที่ถูกต้องของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาล หรือกรณีที่เทศบาลจะติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นความลับตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ    

ติดต่อสอบถาม