เหตุด่วนเหตุร้าย

สายตรงนายก

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายตรงปลัด

นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม