ผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 08-1112-0591

นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-7169871

นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ

รองนายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 084-6166404

ดร. วุฒิ นันทขว้าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-4725805

ร.ท. ถวิลย์ จันต๊ะราชา

เลขานายกเทศมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 089-4342835

ติดต่อสอบถาม