หน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์
เหตุด่วนเหตุร้าย191
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669
ไฟไฟม้แจ้งดังเพลิง0-5398-2517 หรือ 191
ป้อมยามป่าเห็ว 0-5398-2166
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ 08-1112-0591
กำนันตำบลอุโมงค์085-0411058
ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์093-1399273
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 10-5398-2307
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ 0-5398-2036
เทศบาลตำบลอุโมงค์0-5398-3234
หน่วยแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องลำพูน0-5351-1197
แจ้งเหตุขัดข้องเรือ่งการใช้น้ำประปา 0-5351-1072
เฮือนสมุนไพร089-9978033
ติดต่อสอบถาม