คำขวัญประจำตำบล

ซอมพอ ปลาสวาย มากมาย งามตา

ปิงห่าง ขัวมุง ห้างนา เชิดศูนย์วัฒนธรรม

ไวน์ดัง ลำไยดีมีชื่ออร่อยล้ำ

แหล่งชน มีคุณธรรม เทศบาลตำบลอุโมงค์   

ติดต่อสอบถาม