ข้อมูลสนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 3 สันกับตอง

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 7 บ้านเชตวัน

[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 8 บ้านไร่

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน

[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย

[ngg src=”galleries” ids=”10″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

ติดต่อสอบถาม