ระบบบริหารสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบบริหารการเบิกพัสดุ
ระบบจัดการเว็บไซท์
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องขอ
ตารางงานนายกเทศมนตรี
บันทึกข้อมูล INFO
กฎหมายเทศบาล

โปรแกรมที่ใช้บ่อย

Blender 3D Icon #202555 - Free Icons Library
Padlet | Helping Apps for Practitioners and Educators
remove.bg – Remove Image Backgrounds Automatically - แอปพลิเคชันใน Google  Play
Free Icon | WordPress logo
Lightshot — screenshot tool for Mac & Win
GIMP Wilber
ไฟล์:Inkscape logo (2-colour).svg - วิกิพีเดีย
ติดต่อสอบถาม