ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

แบบรายการรับเรื่องราวร้องขอ (สำหรับศูนย์)

รายงานผลเรื่องร้องขอ (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ)

แบบคำร้อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ (สำหรับศูนย์)

รายงานผลเรื่องร้องเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ)

แบบแสดงรายการบันทึกข้อมูล

แบบติดตาม App v2