ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งนายกฯและสภาเทศบาลฯ ตำบลอุโมงค์

รายงานความคืบหน้าการรายงานผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง

หน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4หน่วยที่ 5หน่วยที่ 6หน่วยที่ 7หน่วยที่ 8
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
* หมายเหตุสถานะ : ยังไม่ได้รับรายงาน / ส่งเอกสารเรียบร้อย

admin

มีนาคม 28, 2021

admin

มีนาคม 26, 2021

admin

มีนาคม 26, 2021

admin

มีนาคม 26, 2021

admin

มีนาคม 19, 2021

admin

มีนาคม 8, 2021