มติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลำพูน

มติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลำพูน ปี 2564

มติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดลำพูน ปี 2563

  1. มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
  2. มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  3. มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถาม